polish version

 • Purpose of the project

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  more

 • Description of the project

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do produkcji rozwiązań...

  more

 • Connections with other projects

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  more

 • Horizontal policies

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  more

 • Sectoral policy

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  more

Executors list

Instytut Metali Nieżelaznych
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 5,

Instytut Fizyki PAN
z siedzibą w Warszawie przy al. Lotników 32/46,

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 25,

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 141,

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2A

informations

IMN Biamat