polish version

 • Purpose of the project

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  more

 • Description of the project

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do produkcji rozwiązań...

  more

 • Connections with other projects

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  more

 • Horizontal policies

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  more

 • Sectoral policy

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  more

Horizontal policies

Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.

Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz. U. Z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) w odniesieniu do ochrony powietrza oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.

Projekt przyczyni się też do przeciwdziałania zanieczyszczeniom, polegającego zgodnie z Art. 137 Ustawy na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii, ponieważ urządzenia przewidziane do opracowania nie będą generowały tego typu zanieczyszczeń.

Niniejszy projekt jest zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), której Załącznik 5 definiuje metale i związki metali jako materiały podlegające recyklingowi. Materiały magnetyczne, które będą stosowane w przewidywanych do opracowania urządzeniach elektrycznych będzie można w łatwy sposób wykorzystywać ponownie po przetopieniu.

Tematyka niniejszego projektu wpisuje się też w cele ekologiczne przedstawione w Dyrektywie 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Ze względu na ogromną ilość różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, głównie chłodniczych, będących w eksploatacji zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które zostaną opracowane w ramach niniejszego projektu, winno znacząco przyczynią się do spełnienia celu ekologicznego określonego w tej Dyrektywie.

informations

IMN Biamat