polish version

 • Purpose of the project

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  more

 • Description of the project

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do produkcji rozwiązań...

  more

 • Connections with other projects

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  more

 • Horizontal policies

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  more

 • Sectoral policy

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  more

Publications

R. Wróblewski, K. Sielicki, M. Leonowicz Effect of heat treatment and internal stress on phase transformation in Ni-Mn-Ga alloys Extended Abstract, 3rd International Conference on Ferromagnetic Shape Memory Alloys, Dresden 18-22.07.2011, s 23-24

R. Szymczak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, B.Krzymanska, P. Aleshkevich, V.P. Dyakonov and H. Szymczak,ORIGIN OF MAGNETIC ANISOTROPY OF Gd5Si2Ge2 COMPOUND, The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM, June 27-July 1, 2011,Poznań,

I. Radelytskyi, V.Dyakonov, P.Aleshkevych, H.Szymczak, Magnetic anisotropy of nanopowdered La0.7Sr0.3MnO3 manganites, The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM, June 27-July 1, 2011, Poznań

A. Kolano-Buriana, R Szymczak, R Kolano, H Szymczak, A Burian, Ł Hawełek, P Zackiewicz and M Czepelak, Magnetocaloric effect in polycrystalline La based manganites modified with Sr, Journal of Physics: Conference Series 303 (2011) 012070

W. Maziarz , Kształtowanie mikrostruktury magnetycznych stopów Co-Ni-Z i Ni=Mn-Z (Z=Al, Sn, In) i jej wpływ na przemianę martenzytyczną i własności, ISBN 978-83-60768-78-5, IMIM-PAN Kraków, wyd. I, nakład 100 egz., 1-135

R.Szymczak, Y.M. Mukovskii, H.Szymczak, INFLUENCE OF THE MAGNETOCRYSTALLINE ANISOTROPY ON THE MAGNETOCALORIC EFFECT IN FERROMAGNETS, CSMAG’10

V.Dyakonov et al.,”Magnetic Properties of the Nanocrystalline DyMnO3 Compound” Acta Physica Pol.117(2010) 607

W. Maziarz, J. Dutkiewicz, A. Kolano-Burian, H. Szymczak “Structure, thermal and magnetic properties of ferromagnetic Co-Ni-Al alloys” Inżynieria Materiałowa, Nr 3/2010, 287-290

Krykowski K., Hetmańczyk J., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R.,: Computer analysis of high-speed PM BLDC motor properties. XXI Sympodium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2010 Dortmund and Essen 2010

Krykowski K., Miksiewicz R., Gałuszkiewicz Z., Hetmańczyk J., Makieła D.: Projekt i badania wysokoobrotowego silnika BLDC z rdzeniem amorficznym. Zeszyty problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Nr 87, Katowice 2010

Hetmańczyk J., Krykowski K., Gałuszkiewicz Z., Miksiewicz R., Makieła D.: Wysokoobrotowy silnik wzbudzany magnesami trwałymi. Zeszyty Problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Nr 86, Katowice 2010

Gałuszkiewicz Z., Krykowski K., Hetmańczyk J., Skoć A.: Rezonans mechaniczny w wysokoobrotowym silniku PM BLDC. Zeszyty Problemowe - BOBREM Komel - Maszyny elektryczne Nr 86, Katowice 2010

Gałuszkiewicz Z, Krykowski K, Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Budowa i realizacja wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 2/2010.

R. Szymczak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, V.P. Dyakonov and H.Szymczak "Giant Magnetocaloric Effect in Manganites" Acta Physica Polonica A vol.117 (2010) 203

R. Szymczak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Pietosa, H. Szymczak "Cooling by adiabatic pressure application in La0,7Ca0,3MnO3 magnetocaloric effect material" Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 1589-1591

W. Maziarz, J. Dutkiewicz, A. Kolano-Burian, H. Szymczak “Structure, thermal and magnetic properties of ferromagnetic Co-Ni-Al alloys” – zgłoszony na konferencję AMT 2010

R. Szymczak, M. Berkowski, M.U. Gutowska, A. Kolano-Burian, R. Kolano, N. Nedelko, A. Slawska-Waniewska, A.Szewczyk, H. Szymczak „Intermetallic materials for magnetic refrigeration” – referat zgłoszony na XI International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds Lviv, Ukraine, 2010

Gałuszkiewicz Z., Krykowski K., Miksiewicz R., Hetmańczyk J.: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC. IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym. SENE 2009 - Łódź 2009

R. Szymczak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, V.P. Dyakonov, H. Szymczak, „Giant magnetocaloric effect in manganites”- referat zaproszony na Oxide Materials for Electronic Engineering –fabrication, properties and application OMEE-2009 June 22-26,2009, Lviv, Ukraine

A. Kolano-Burian, M. Kowalczyk, R. Kolano, R. Szymczak, H. Szymczak, M. Polak, „Magnetocaloric effect in Fe-Cr-Cu-Nb-Si-B amorphous materials”, Journal of Alloys and Compounds 479 (1-2): 71-73 JUN 24 2009

R. Szymczak, A. Kolano-Burian, R. Kolano, R. Puzniak, V.P. Dyakonov, E.E. Zubov, O. Iesenchuk, H. Szymczak, „Field Dependence of the Refrigerant Capacity for La0.6Ca0.4MnO3 manganite”, Solid State Phenomena 154 (2009) 163-168.

informations

IMN Biamat